ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
5 (100%) 1 vote

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

» KỸ NĂNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
» KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
» KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ

Đối tượng:

+  Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc;

+  Cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có cơ hội:

+  Được trang bị kiến thức lý thuyết về việc lập kế hoạch;

+  Có khả năng thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức công việc có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Thời gian học : 2 buổi

                           KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢKỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Nội dung chi tiết khoá học:

Buổi Nội dung Hoạt động bổ trợ
Buổi 1:Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng lập kế hoạch:– Khái quát về lập kế hoạch.– Lợi ích của việc lập kế hoạch.– Các loại lập kế hoạch.– Phương pháp lập kế hoạch:+ Xác định mục tiêu,+ Phân tích tình hình,+ Chuẩn bị nguồn lực,+ Lên kế hoạch,+ Kiểm soát thực hiện.– Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.

– Hình thành bản kế hoạch: quy trình 5W2H.

– Thực hành:+ Lập kế hoạch thực hiện một dự án hoặc một công việc cụ thể.+ Phân tích, trao đổi, thảo luận.
Buổi 2:Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả Kỹ năng tổ chức công việc:– Giới thiệu chung về tổ chức công việc.– Phương pháp tổ chức công việc:+ Hình thành quy trình,+ Định biên nhân sự,+ Lập mô tả công việc.– Kiểm soát và đánh giá công việc.– Tổ chức công việc cá nhân:+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên+ Sắp xếp hồ sơ,+ Sắp xếp nơi làm việc,

+ Quản lý thông tin.

– Thực hành:+ Rèn luyện sự phối hợp giữa các thành viên.+ Tổ chức công việc cá nhân.

ĐĂNG KÝ ONLINE để nhận được thông tin ưu đãi khóa học sớm nhất !!!!!

Đăng ký trực tuyến

Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Điện thoại : 04 62533433

Hotline : 0961.381333

Email : daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vn

Website : viendaotaogiaoduc.edu.vn

Tin Liên Quan