Điều kiện thi chuyên viên chính

Thi chuyên viên chính cần các điều kiện sau

Căn cứ vào quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Điều kiện để thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 đối với viên chức làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, hiện xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) như sau:

Xem thêm: Khóa học Chuyên Viên Chính

Điều kiện 01: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Điều kiện 02: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Quản lý công do Học viện Hành chính Quốc gia cấp; bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Điều kiện 03: Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số  01/2014/TT-BGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ tương đương bậc 3 trở lên (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản.

Điều kiện 04: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản.

Điều kiện 05: Là người đang xếp lương chuyên viên (mã số 01.003), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Điều kiện 06: Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

Điều kiện 07: Có thời gian xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) hoặc tương đương chuyên viên từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó có thời gian 02 (hai) năm gần nhất xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký tư vấn

Trên đây đã đầy đủ các điều kiện thi chuyên viên chính các bạn có thể tham khảo hoặc liên hệ hotline 0971.038.699  - 0961.010.185 để được trung tâm tư vấn.

>> Đăng ký thi chuyên viên chính

Viện đào tạo phát triển giáo dục thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên là điều kiện bắt buộc để  xét tuyển thi công chức.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Đ/c: Tầng 3, số 339 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0971.038.669

Email: daotao@viendaotaogiaoduc.edu.vn

Website: viendaotaogiaoduc.edu.vn

Loading...