TIN TỨC

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm ...
    Tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng khoa bệnh viện từ ngày 15/5/2024 (1) Trình độ chuyên môn: - Khoa lâm sàng: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên (tốt ...
  Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024  Cụ thể, Bộ Nội vụ tuyển dụng 08 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên mã số ngạch 01,003, vào công tác tại một số đơn ...
Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng ...
Mức lương này áp dụng cho 9 đối tượng, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng chế độ ưu đãi ...
1. 3 loại lương sẽ tăng từ 01/7/2024 1.1. Lương của cán bộ, công chức, viên chức  Bắt đầu từ ngày 01/7/2024, tiền lương trung bình của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% ...
Bao giờ có bảng lương mới 2024 khi cải cách tiền lương? Đây có lẽ là thắc mắc lớn nhất của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức thời điểm này khi sắp đến ngày 01/7/2024 - ngày dự kiến sẽ thực ...
Cụ thể, quy định không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này. Việc bình xét danh hiệu ...
Theo đó, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện như sau: - ...
I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC 1. Chỉ tiêu – Khối các cơ quan hành chính nhà nước: 126 chỉ tiêu (kèm theo chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023) – Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể: 17 chỉ ...
Cán bộ, công chức biếu quà sếp cho cấp trên với động cơ, mục đích để cấp trên làm hoặc không làm một việc nào đó vì lợi ích của mình, với mức quà tặng từ 02 triệu đồng trở lên sẽ có thể bị ...
1. Tiêu chuẩn chung khi khám sức khoẻ nghĩa vụ CAND Với công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ công an thì tiêu chuẩn, súc khỏe và phân loại sức khỏe có những đặc điểm sau đây: - Đảm bảo các chỉ ...
Loading...