TIN TỨC

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo của công chức hải quan Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 29/2022, Bộ Tài chính vẫn quy định chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hải quan như sau: - Kiểm tra ...
Hỗ trợ học phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực ...
Khi nào bác sĩ được xét thăng hạng? Khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2020 của Chính phủ định nghĩa: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ...
Ai được hưởng phụ cấp công tác lâu năm? Theo Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn gồm: - Cán bộ, ...
Phụ cấp công vụ là gì? Ai được hưởng? Hiện nay, không có định nghĩa cụ thể về phụ cấp công vụ. Tuy nhiên, quy định về phụ cấp công vụ được Chính phủ ban hành tại Nghị định số ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Về nguyên tắc, giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ không tương đương với chứng chỉ ngoại ngữ vì giấy chứng nhận do trường đại học cấp, theo các ...
1. Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho bác sĩ Tại Thông tư sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã không còn ...
1. Tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022 Đây là nội dung đáng chú ý mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, sẽ ...
Công chức không được nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào Đây là nội dung đáng chú ý tại khoản 2 Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức ...
Cán bộ đã nghỉ hưu vẫn có thể bị kỷ luật? Khoản 18 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 khẳng định: a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã ...
Công chức là chuyên viên Nhà nước có mã số bao nhiêu? Ngạch chuyên viên được quy định tại Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BNV như sau: Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ ...
Đi công tác vào ngày nghỉ, công chức được tính làm thêm giờ không? Khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nêu rõ: 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các ...
Loading...