Bao giờ có bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức, viên chức?

Càng gần đến thời điểm cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức càng thắc mắc bao giờ có bảng lương mới 2024. Tại bài viết dưới đây, Viện Đào tạo sẽ đưa ra một vài nhận định về vấn đề này.

Bao giờ có bảng lương mới 2024 khi cải cách tiền lương?

Đây có lẽ là thắc mắc lớn nhất của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức thời điểm này khi sắp đến ngày 01/7/2024 - ngày dự kiến sẽ thực hiện cải cách tổng thể tiền lương cho các đối tượng này.

Theo đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

Bao giờ có bảng lương mới 2024 Cán bộ, công chức, viên chức thắc mắc: Bao giờ có bảng lương mới 2024? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Quyết định này, Thủ tướng đã đưa ra thời hạn ban hành các văn bản liên quan đến bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/7/2024 như sau:

Văn bản

Thời hạn ban hành

Các ban, Bộ, ngành Trung ương xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý

Trước 31/3/2024

Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát và Kiểm toán nhà nước.

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

 

Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về việc điều chỉnh tiền lương theo Kết luận số 64-KL/TW sau khi có Nghị quyết về dự toán ngân sách

Từ năm 2025

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Quý IV/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với chế độ tiền lương mới

Năm 2024 trở đi

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng cụ thể 03 bảng lương và phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang.

Đầu tháng 02/2024

5 bảng lương mới 2024 gồm những gì?

Căn cứ Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 áp dụng cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, các Bộ, cơ quan liên quan sẽ thực hiện xây dựng các bảng lương mới gồm:

- Hai bảng lương áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức:

  • Một bảng lương về chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, không phân biệt cụ thể Bộ, ngành, ban.
  • Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng cho các đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Ba bảng lương áp dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân:

  • Một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).
  • Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.
  • Một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, cơ cấu tiền lương mới từ 01/7/2024 sẽ được tính theo công thức:

Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức = Lương cơ bản (khoảng 70% tổng quỹ lương + phụ cấp (khoảng 30% tổng quỹ lượng) + tiền thưởng (khoảng 10% tổng quỹ lương không bao gồm phụ cấp).

Trong đó, bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương đang được áp dụng hiện nay từ ngày cải cách tiền lương.

Trên đây là một số quy định giải đáp vấn đề: Bao giờ có bảng lương mới 2024 khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Loading...