LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức học tập, Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên theo hình thức học trực tuyến.

Lợi ích khóa học

 • Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được tổ chức thi cuối khóa và cấp chứng chỉ theo quy định .
 • Chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
 • Trang bị những kiến thức Quản lý, kiến thức Chuyên môn nâng cao khả năng nghiệp vụ của Viên chức, chuẩn hoá kiến thức.
 • Muốn thăng hạng và muốn giữ hạng mình đang có.
 • Tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp.
Lợi ích khóa học Lợi ích khóa học

Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
 • Giáo viên mầm non
 • Giáo viên Tiểu học
 • Giáo viên THCS
 • Giáo viên THPT
 • Giảng viên
 • Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan quy định giáo viên mỗi cấp bậc phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm.
 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 • Căn cứ thông tư số 01/2021/TT-BGĐT, 02/2021/TT-BGĐT, 03/2021/TT-BGĐT, 04/2021/TT-BGĐT, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, trường tiểu học công lập, trường trung học cơ sở công lập, trường trung học phổ thông công lập.
Nội dung khóa học
 • Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Sư phạm hà Nội gồm: Giảng viên (hạng I,II,III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I,II,III); giáo viên Trung học cơ sở (hạng I,II,III); giáo viên tiểu học (hạng II,III,IV); giáo viên Mầm non (hạng II,III,IV).
 • Căn cứ công văn số 267/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho Giảng viên (hạng I,II,III); giáo viên Trung học phổ thông (hạng I,II,III); giáo viên Trung học cơ sở (hạng I,II,III); giáo viên tiểu học (hạng II,III,IV); giáo viên Mầm non (hạng II,III,IV).
 • Căn cứ thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.
Văn bằng
Văn bằng
Phương pháp
 • Tích cực, linh hoạt
 • Thảo luận, Hỏi - đáp
 • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?
Lịch khai giảng
Giá: 2,500,000đ

Ưu đãi: Giảm 10% học phí khi đăng ký theo nhóm 3 người

Khai giảng: liên tục

Địa điểm: Hà Nội & TPHCM

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

Điện thoại : 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Các khóa học khác

Loading...