LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

Nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức học tập, Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục mở lớp Bồi dưỡng ngach Kế toán viên theo hình thức học trực tuyến và kiểm tra tập trung

Xem thêm: Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính 

Lợi ích khóa học

 • Chứng chỉ BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.
 • Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Kế toán và Kỹ năng thực thi công việc.
 • Chuẩn hóa kiến thức ngạch kế toán viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Đảm bảo kết quả sau khi tham gia khóa học kế toán viên tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục.
Lợi ích khóa học Lợi ích khóa học

Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên Ai phù hợp với khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên
 • Công chức, viên chức ngạch Kế toán viên và tương đương; công chức, viên chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên Kế toán viên.
 • Cán bộ công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự kế toán viên có nhu cầu tham gia khóa học.
 • Lớp Kế toán viên tại Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục được khai giảng hàng tháng trên cả nước, học viên không phải đợi lâu.
 • Thời gian học ngắn và linh hoạt để học viên dễ dàng sắp xếp công việc.

Chứng chỉ là điều kiện để công chức, viên chức làm công tác kế toán tham dự kỳ thi thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 khoản 4 mục b Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính.

Nội dung khóa học

Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên ban hành theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính ban hành theo Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Văn bằng
Văn bằng
Phương pháp
 • Tích cực, linh hoạt
 • Thảo luận, Hỏi - đáp
 • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?
Lịch khai giảng
Giá: 5,000,000đ

Ưu đãi: Giảm 10% học phí khi đăng ký theo nhóm 3 người

Khai giảng: 

Địa điểm: Hà Nội & TPHCM

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

' Điện thoại : 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Các khóa học khác

Loading...