Tin tức

Lương công chức 2023 sẽ tăng từ thời điểm nào? Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp tục bị lùi đến thời điểm thích hợp. Do ...
Việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ vào: - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ ...
Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn:  - Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng  chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành ...
1. Đi làm trễ sau Tết, cán bộ, công chức có bị kỷ luật không? Cán bộ, công chức sẽ đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ ngày 27/01/2023 vì lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của đối tượng ...
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo của công chức hải quan Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 29/2022, Bộ Tài chính vẫn quy định chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hải quan như sau: - Kiểm tra ...
Hỗ trợ học phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực ...
Khi nào bác sĩ được xét thăng hạng? Khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2020 của Chính phủ định nghĩa: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ...
Ai được hưởng phụ cấp công tác lâu năm? Theo Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn gồm: - Cán bộ, ...
Phụ cấp công vụ là gì? Ai được hưởng? Hiện nay, không có định nghĩa cụ thể về phụ cấp công vụ. Tuy nhiên, quy định về phụ cấp công vụ được Chính phủ ban hành tại Nghị định số ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: Về nguyên tắc, giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ không tương đương với chứng chỉ ngoại ngữ vì giấy chứng nhận do trường đại học cấp, theo các ...
1. Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho bác sĩ Tại Thông tư sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế số 03/2022/TT-BYT, Bộ Y tế đã không còn ...
1. Tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022 Đây là nội dung đáng chú ý mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, sẽ ...
Loading...