Tin tức

1. Hệ số lương của 9 đối tượng viên chức ngành giao thông vận tải  Hàng loạt chính sách tiền lương từ 01/3/2023 của các đối tượng viên chức được quy định cụ thể như sau: 1.1 Viên ...
Công chức thuế phải đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo thế nào? Hiện quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của công chức thuế đang được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ban hành ngày 03/6/2022. ...
1. Công chức loại A1 là gì? Tiêu chí phân loại công chức Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019 nêu rõ về việc phân loại công chức như sau: 1. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, ...
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chi phí quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất ...
1. Công chức có được xin thôi việc theo nguyện vọng không? Điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nêu rõ: Điều 59. Thôi việc đối với công chức 1. Công chức được hưởng chế ...
Tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai ...
Lương công chức 2023 sẽ tăng từ thời điểm nào? Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp tục bị lùi đến thời điểm thích hợp. Do ...
Việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ vào: - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ ...
Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn:  - Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng  chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành ...
1. Đi làm trễ sau Tết, cán bộ, công chức có bị kỷ luật không? Cán bộ, công chức sẽ đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ ngày 27/01/2023 vì lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của đối tượng ...
Tiêu chuẩn trình độ đào tạo của công chức hải quan Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 29/2022, Bộ Tài chính vẫn quy định chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hải quan như sau: - Kiểm tra ...
Hỗ trợ học phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực ...
Loading...