Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG NĂM 2020 {form-contact} Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước ...
THI & CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT NGÀY 11/3/2014 Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông tin và ...
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CHỨC 2019 & CÁC CHỨNG CHỈ CẦN THIẾT Điều kiện thi công chức được nêu trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010. Tuy nhiên còn rất nhiều bạn còn chưa hiểu rõ hoặc còn ...
Thi chuyên viên chính cần các điều kiện sau Căn cứ vào quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Điều kiện để thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 ...
VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP  NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH 2018 (Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp) Những năm gần đây, việc thi chuyển ngạch với nghiên ...
VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khóa đào tạo Quản lý chất lượng Bệnh viện Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện                 - Phòng tổ chức hành chính Bệnh ...
VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ     CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ : - Học sơ cấp nghề vận hành lái máy xúc, máy ủi, máy ...
Khai giảng các lớp huấn luyện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề vận hành máy, thiết bị trong ngành xây dựng. Uy Tín – Chất Lượng           Vận hành máy xây dựng ...
Khoa đào tạo 02 ngành: Hàn cắt kim loại và Cắt gọt kim loại ở ba bậc trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. [caption id="attachment_1200" align="aligncenter" width="620" class=" "] ...
Cấp nhanh, làm nhanh chứng chỉ sơ cấp nghề nền hoàn thiện / chứng chỉ nghề nề hoàn thiện và chứng chỉ sơ cấp nghề bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau tại Hà Nội, TPHCM và trên Toàn Quốc. Cam kết thủ ...
Loading...