Tin tức

1. Ngạch chuyên viên là gì? Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 2/2021/TT-BNV, ngạch chuyên viên là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện ...
1. Thế nào là trả lương theo vị trí việc làm? 1.1 Vị trí việc làm là gì? Để biết thế nào là trả lương theo vị trí việc làm cho công chức là như thế nào thì người đọc cần biết khái niệm về ...
1. Bãi bỏ hàng loạt Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức Một trong những chính sách mới về công chức viên chức áp dụng tháng 10/2023 là Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi ...
1 - Thành lập, quản lý doanh nghiệp Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách ...
PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).   Khuyến cáo các đơn vị khi tiếp nhận Giấy công nhận văn bằng có thể tra cứu trên trang thông tin ...
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận Hội nghị. Ngày 14/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng ...
Cấm nhận phong bì dưới mọi hình thức? Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng ...
1. Lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ học nghề đến 2 triệu đồng Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách ...
Điều 14 Thông tư này hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp như sau: - Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp - Mã số: V.09.02.01, được áp dụng hệ số lương của ...
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: Đối với chuyên ngành thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất không phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực quản lý dự án. Trường hợp bà có ...
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của ông Phan Huy Bảo (Thanh Hóa) là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ. Đơn vị ông có nhu cầu tuyển dụng viên chức là kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, với ...
1. Mức phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao? Mức phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao được quy định tại Điều 2 Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg với mức tiền cụ thể như sau: Mức ...
Loading...