Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 5/2021

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên

10/03

10/03 3.500.000VNĐ Học tối
2 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

11/03

11/03 3.500.000VNĐ Học tối

3

Kỹ năng quản lý thời gian   04/05 2.800.000VNĐ Học cuối tuần

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

30/03

  3.500.000VNĐ Học ngày
5 Kỹ năng lập kế hoạch 05/05   2.800.000VNĐ Học tối
6 Kỹ năng giao tiếp 05/05   2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03

Đợt 1: 09/05

Đợt 2: 16/05

Đợt 3: 23/05

Đợt 3: 30/05

 

  1.100.000VNĐ Chủ Nhật

 

Loading...