Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 07/2022

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên

13/07

13/07 2.500.000VNĐ Học Online
2 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

14/07

14/07 2.800.000VNĐ Học Online

3

Kỹ năng quản lý thời gian   13/07 2.800.000VNĐ Học cuối tuần

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

15/07

15/07 3.200.000VNĐ Học Online
5 Kỹ năng lập kế hoạch 15/07   2.800.000VNĐ Học tối
6 Kỹ năng giao tiếp

16/07

  2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03

Đợt 1: 03/07

Đợt 2: 10/07

Đợt 3: 17/07

Đợt 4: 24/07

Đợt 5: 31/07

  1.300.000VNĐ Chủ Nhật

 

Loading...