TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Khóa học chuyên viên chính nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các doanh  trên địa bàn cả nước về ngạch chuyên viên chính. Đây là khóa học quản lý nhà nước cần thiết và cực kỳ quan trọng liên quan đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của mỗi người. Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục khai giảng liên tục hàng tháng lớp học chuyên viên chính với lịch học linh hoạt cho học viên dễ dàng sắp xếp công việc.

Xem thêm: Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên

Lợi ích khóa học chuyên viên chính

 • Chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ.
 • Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
 • Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Đảm bảo kết quả sau khi tham gia khóa học chuyên viên chính tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục.
Lợi ích khóa học chuyên viên chính Lợi ích khóa học chuyên viên chính

Ai cần học lớp chuyên viên chính

Ai cần học lớp chuyên viên chính Ai cần học lớp chuyên viên chính
 • Công chức chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
 • Lớp chuyên viên chính tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục được khai giảng hàng tháng trên cả nước, học viên không phải chờ đợi lâu.
 • Thời gian học ngắn và linh hoạt để học viên dễ dàng sắp xếp công việc.

- Căn cứ nghị định 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.
- Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Nội dung khóa học
 • Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Văn bằng
Văn bằng
Phương pháp
 • Tích cực, linh hoạt
 • Thảo luận, Hỏi - đáp
 • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?

Các khóa đã đào tạo

Lịch khai giảng
Giá: 2,800,000đ

Khai giảng: Liên tục. Lớp tiếp theo ngày 12/04/2024

Địa điểm: Hà Nội & TPHCM hoặc Online

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

' Điện thoại : 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Đăng ký trước khai giảng 7 ngày để được nhận miễn phí bộ tài liệu và dụng cụ học tập

Các khóa học khác

Loading...