LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là một bước đệm quan trọng trong thăng tiến công việc của mỗi người. Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục khai giảng liên tục hàng tháng lớp học chuyên viên với lịch học linh hoạt cho học viên dễ dàng sắp xếp công việc.

Xem thêm: Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính 

Lợi ích khóa học chuyên viên

 • Chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.
 • Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và Kỹ năng thực thi công việc.
 • Chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Đảm bảo kết quả sau khi tham gia khóa học chuyên viên tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục.
Lợi ích khóa học chuyên viên Lợi ích khóa học chuyên viên

Ai phù hợp với khóa QLNN ngạch chuyên viên

Ai phù hợp với khóa QLNN ngạch chuyên viên Ai phù hợp với khóa QLNN ngạch chuyên viên
 • Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm
  (Thâm niên công tác 3 năm).
 • Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
 • Lớp chuyên viên tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục được khai giảng hàng tháng trên cả nước, học viên không phải chờ đợi lâu.
 • Thời gian học ngắn và linh hoạt để học viên dễ dàng sắp xếp công việc.

- Căn cứ nghị định 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 Năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.
- Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Nội dung khóa học
 • Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Văn bằng
Văn bằng
Phương pháp
 • Tích cực, linh hoạt
 • Thảo luận, Hỏi - đáp
 • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?

Các khóa đã đào tạo

Lịch khai giảng
Giá: 2,500,000đ

Khai giảng: 12/04/2024 liên tục hàng tháng

Địa điểm: Hà Nội & TPHCM hoặc Online

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

' Điện thoại : 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Đăng ký trước khai giảng 7 ngày để được nhận bộ tài liệu và dụng cụ học tập

Các khóa học khác

Loading...