LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Lợi ích khóa học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

  • Là điều kiện để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
  • Bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho người lãnh đạo quản lý
  • Rèn luyện kỹ năng tham mưu, tổng hợp, lập kế hoạch, kỹ năng quản lý, sử dụng nhân sự
  • Phân tích, kiểm tra giám sát, áp dụng pháp luật trong công tác.
Lợi ích khóa học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng Lợi ích khóa học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ai cần tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ai cần tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng Ai cần tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  • Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị chưa tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.
  • Cán bộ công chức viên chức dược quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo

Theo Quyết định số 1045/QĐ- BNV ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ nội vụ về việc ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Nội dung khóa học
  • Theo quy định của Bộ Nội Vụ ( Tổng 160 tiết/khóa)
Văn bằng
Văn bằng
Phương pháp
  • Tích cực, linh hoạt
  • Thảo luận, Hỏi - đáp
  • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?

Các khóa đã đào tạo

Lịch khai giảng
Giá: 2,500,000đ

Khai giảng: 12/04/2024 liên tục hàng tháng

Địa điểm: Hà Nội & TPHCM hoặc Online

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

' Điện thoại: 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Đăng ký trước  khai giảng 7 ngày để được nhận bộ tài liệu và dụng cụ học tập

Các khóa học khác

Loading...