Biếu quà Tết cho sếp bao nhiêu bị coi là hối lộ?

Quà Tết - đôi khi là thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự tri ân của cấp dưới đối với cấp trên. Thế nhưng, với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, ranh giới giữa việc tặng quà và hối lộ là rất mong manh.

Cán bộ, công chức biếu quà sếp cho cấp trên với động cơ, mục đích để cấp trên làm hoặc không làm một việc nào đó vì lợi ích của mình, với mức quà tặng từ 02 triệu đồng trở lên sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Đồng thời, người nhận quà cũng có thể bị xử lý hình sự về Tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp biếu quà Tết dưới 02 triệu đồng, dù chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cán bộ, công chức tặng quà và cán bộ, công chức nhận quà cũng có thể bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể, Điều 364 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đưa hối lộ như sau:

Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  • Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 02 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;

  • Lợi ích phi vật chất.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 - 07 năm:

  • Có tổ chức;
  • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  • Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng, thì bị phạt tù từ 07 - 12 năm.

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 01 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 - 20 năm.

Về hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định trên.

Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

 

Biếu quà Tết cho sếp từ 02 triệu đồng có thể bị xử lý Tội đưa hối lộ

Biếu quà Tết cho sếp từ 02 triệu đồng có thể bị xử lý Tội đưa hối lộ (Ảnh minh họa)

Nghiêm cấm công chức biếu quà Tết cho sếp dưới mọi hình thức

Tại Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Bí thư nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Đồng thời nhấn mạnh cán bộ, công chức các cấp không được tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố.

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Loading...