Các loại phụ cấp công chức, viên chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024?

Bên cạnh lương, phụ cấp cũng là một trong những khoản thu nhập không thể thiếu của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024?

1. Ngày 01/7/2024 dự kiến là ngày cải cách tiền lương?

Ngày 01/7/2024 là ngày có ý nghĩa quan trọng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bởi theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại diễn đàn kinh tế - xã hội ngày 19/9/2023 vừa qua, nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là ngày bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương.

Có thể thấy, nếu lần cải cách tiền lương này được thực hiện thì sẽ là lần cải cách tiền lương thứ 5 của nước ta. Trước đó, nước ta đã có 04 lần cải cách tiền lương vào các năm: Năm 1060, năm 1985, năm 1993 và năm 2003.

Qua những lần cải cách này, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã từng bước được cải thiện, giúp nâng cao đời sống của các đối tượng này.

 

 

Cải cách tiền lương làm thay đổi phụ cấp công chức, viên chức thế nào? Cải cách tiền lương làm thay đổi thu nhập công chức, viên chức thế nào? (Ảnh minh họa)

2. Phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024?

Khi cải cách tiền lương diễn ra, không chỉ lương mà phụ cấp của công chức, viên chức cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể một số thay đổi đáng chú ý với phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024 dưới đây:

2.1 Thay đổi cách tính phụ cấp

Theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018, một trong những yếu tố để thiết kế bảng lương mới là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Riêng với phụ cấp của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thì hiện có ba cách tính như sau:

  • Tính theo lương cơ sở: Công thức được áp dụng trong trường hợp này là phụ cấp = hệ số x mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng)
  • Tính theo % lương hiện hưởng: Công thức áp dụng cho trường hợp này là: Phụ cấp = (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
  • Phụ cấp được tính bằng số tiền cụ thể.

Như vậy, nếu cải cách tiền lương đồng nghĩa với việc bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, hệ số phụ cấp thì cách tính phụ cấp cũng sẽ thay đổi.

2.2 Bãi bỏ nhiều loại phụ cấp

Đây có lẽ là tin không vui dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bởi theo tinh thần của Nghị quyết 27, một số khoản phụ cấp của công chức sẽ bị bãi bỏ, cụ thể các loại phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp thâm niên nghề. Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, phụ cấp thâm niên nghề áp dụng với:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội
  • Sĩ quan và hạ sĩ quan trong công an
  • Người làm cơ yếu
  • Cán bộ, công chức của các ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm
  • Giáo viên

Như vậy, khi cải cách tiền lương, chỉ có ba đối tượng đầu trong quân đội, công an và cơ yếu là còn được giữ phụ cấp thâm niên nghề. Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khác đều bị bãi bỏ loại phụ cấp này.

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo do đã xây dựng bảng lương chức vụ;

- Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ do đã xây dựng bảng lương cơ bản mới.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm do khi cải cách tiền lương sẽ gộp khoản phụ cấp này vào phụ cấp nghề với điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

 

Phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024: Bãi bỏ, gộp hay giữ nguyên? Phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024: Bãi bỏ, gộp hay giữ nguyên? (Ảnh minh họa)

2.3 Gộp nhiều loại phụ cấp

Song song với việc bãi bỏ các loại phụ cấp ở trên thì cải cách tiền lương còn gộp các loại phụ cấp lại với nhau để giảm bớt các văn bản quy định và các loại phụ cấp rời rạc, khó áp dụng. Cụ thể:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm được gộp thành phụ cấp theo nghề, áp dụng với người có nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có các chính sách ưu đãi phù hợp.

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách ưu đãi gồm: giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…

- Phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp thu hút, được gộp thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

2.4 Giữ nguyên các khoản phụ cấp

Mặc dù có nhiều thay đổi với các khoản phụ cấp nhưng vẫn có những khoản phụ cấp được giữ nguyên gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động…

Theo đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng các loại phụ cấp ở trên, công chức, viên chức hoàn toàn được quyền hưởng các mức tiền của các loại phụ cấp này.

Lưu ý: Mặc cho phụ cấp công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2024 thì khi cải cách tiền lương, phụ cấp của các đối tượng này cũng phải đảm bảo chiếm tỷ lệ 30% trong tổng mức lương cơ bản, đảm bảo lương khi cải cách sẽ không thấp hơn hiện nay.

2.5 Quy định mới một loại phụ cấp

Đặc biệt, một trong những quy định đáng chú ý của cải cách tiền lương ảnh hưởng phụ cấp công chức là Nghị quyết 27 yêu cầu sẽ quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với các cấp xã, huyện và tỉnh.

Ngoài ra, phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn/tổ dân phố cũng được đảm bảo:

- Thực hiện nhất quán việc khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho đối tượng này trên tỷ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Quy định số lượng tối đa đối tượng này theo từng loại hình cấp xã, thôn để quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng, một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Loading...