Cải cách tiền lương: 3 loại lương sẽ tăng từ ngày 01/7/2024

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, không thể không nhắc đến đề xuất về những loại lương sẽ tăng từ 01/7/2024. 

1. 3 loại lương sẽ tăng từ 01/7/2024

1.1. Lương của cán bộ, công chức, viên chức 

Bắt đầu từ ngày 01/7/2024, tiền lương trung bình của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% tùy từng vị trí. 

Tuy nhiên, mức lương trên mới chỉ là mức tăng áp dụng đến hết 2024. Đến năm 2025, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng mức lương bình quân khoảng 7%/ năm cho cán bộ, công chức, viên chức

Trước đây, lương cơ bản của công chức được tính theo mức lương cơ sở và hệ số lương. Trong đó, theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương cơ sở áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng, còn hệ số lương được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Tuy nhiên, từ 01/7/2024, khi cải cách tiền lương, theo thông tin mới nhất tại Cổng thông tin Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương bậc 1 có thể sẽ được tăng từ 2,34 đến 10 lên 2,68 đến 12. Theo đó:

Công chức, viên chức trình độ trung cấp (hệ số lương 1,86): Mức tăng khởi điểm là 3,5 triệu đồng/tháng.

Công chức, viên chức trình độ trình độ đại học (hệ số lương 2,34): Mức tăng khởi điểm 4,2 triệu đồng/tháng (hệ số lương mới là 2,68).

Công chức, viên chức trình độ chuyên gia cao cấp bậc 3 (hệ số lương 10): Mức tăng lương khởi điểm cao hơn con số 18 triệu đồng/tháng hiện nay (Nới rộng hệ số 10 lên hệ số 12).

Ví dụ: Công chức loại A1 trước đây có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng thì tiền lương được nhận là hơn 4,2 triệu đồng/tháng. 

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2024, theo cách tính lương mới, mức lương bậc 1 của công chức sẽ tăng hơn mức lương hiện tại đang hưởng.

Đồng thời, khi bổ sung thêm quỹ tiền thưởng và sắp xếp lại các loại phụ cấp thì mức lương trung bình của cán bộ, công chức, viên chức có thể tăng hơn nhiều.

 

1.2. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 

Hiện chưa có con số chính xác về mức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH. Tuy nhiên, mức lương hưu và trợ cấp được đề xuất sẽ tăng 8% bắt đầu từ 01/7/2024.

Đáng chú ý, dự kiến Nghị định về việc tiếp tục điều chỉnh lương hưu sẽ được trình Chính phủ vào tháng 5/2024 tới đây.

Trước đó, từ ngày 01/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp người có công đến 20,8%.

Hiện nay, mức lương hưu vẫn được tính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Mức lương hưu tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Trong đó:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo từng đối tượng đóng BHXH bắt buộc hay tự nguyện và theo từng thời kỳ.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của nam và nữ cũng được quy định khác nhau.

1.3. Lương tối thiểu vùng

Từ 01/7/2024, trong cuộc họp về phương án tiền lương tối thiểu từ 2024, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6%.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 đồng/tháng đến 280.000 đồng/tháng tùy vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng năm 2023

Mức lương tối thiểu tháng dự kiến từ 01/7/2024 

Vùng I

4.680.000 đồng/tháng

4.960.000 đồng/tháng

Vùng II

4.160.000 đồng/tháng

4.410.000 đồng/tháng

Vùng III

3.640.000 đồng/tháng

3.860.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.250.000 đồng/tháng

3.450.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng 6% từ 01/7/2024. Theo đó:

Vùng

Mức lương tối thiểu giờ năm 2023

Mức lương tối thiểu giờ dự kiến từ 01/7/2024

Vùng I

22.500đ/giờ

23.800 đồng/giờ

Vùng II

20.000đ/giờ

21.200 đồng/giờ

Vùng III

17.500đ/giờ

18.600 đồng/giờ

Vùng IV

15.600đ/giờ

16.600 đồng/giờ

Như vậy, trong năm 2024, mức lương tối thiểu vùng có thể sẽ được chia thành hai giai đoạn:

- Từ 01/01/2024 - 30/6/2024: Vẫn áp dụng mức lương tối thiểu tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

- Từ 01/7/2024 - 31/12/2024: Tăng thêm 6% so với 06 tháng đầu năm 2024 (áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới)

2. Cải cách tiền lương sẽ tác động như thế nào?

Việc cải cách tiền lương có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

- Đối với công chức, viên chức: việc tăng lương góp phần giảm bớt áp lực tài chính, tạo động lực cho công chức, viên chức, thu hút, giữ chân nhân tài cho bộ máy nhà nước.

- Đối với người lao động: việc tăng lương góp phần cải thiện đời sống cho người lao động, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản và tăng khả năng tiết kiệm, đầu tư.

- Đối với doanh nghiệp: Việc tăng lương sẽ gây áp lực lên giá cả thị trường. Việc này có thể khiến cho doanh nghiệp tăng giá sản phẩm, dịch vụ để bù đắp chi phí.

Trên đây là cập nhật của Luật Việt Nam về các loại lương sẽ tăng từ 01/7/2024.

Loading...