Chính sách mới cán bộ, công chức không thể bỏ qua từ tháng 9/2023

Dưới đây là tổng hợp chính sách mới cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 không thể không biết gồm: Đánh giá, xếp loại công chức, vị trí việc làm và xếp lương cán bộ, công chức…

1. Thay đổi cách đánh giá công chức từ 15/9/2023

Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/9/2023. Đây là văn bản đáng chú ý về chính sách mới cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 mà độc giả không nên bỏ qua.

Theo đó, Nghị định 48 năm 2023 đã bổ sung, sửa đổi một số quy định như sau:

- Bổ sung hướng dẫn xếp loại công chức bị kỷ luật Đảng: Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP, Chính phủ hướng dẫn xếp loại công chức vị kỷ luật Đảng:

 • Bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trừ trường hợp vi phạm chưa có quyết định nhưng dùng làm căn cứ để xếp loại ở năm trước thì năm sau không dùng để đánh giá, xếp loại nữa.
 • Nếu đã bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì đây chỉ được tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

- Bổ sung việc xem xét, quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế trong hai trường hợp:

 • Cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội và hoàn thành vượt kế hoạch được giao, công việc đột xuất cũng hoàn thành tốt.
 • Có đề xuất mới hoặc tổ chức đổi mới, sáng tạo, tạo nên sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực.

- Không xem xét lại kết quả xếp loại chất lượng trước ngày 15/9/2023 với các trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày này. Nếu đang xem xét trước ngày 15/9/2023 thì tiếp tục áp dụng các quy định cũ tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP…

chính sách mới về cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 Tổng hợp hàng loạt chính sách mới về cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 (Ảnh minh hoạ)

2. Hướng dẫn tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Ngày 15/9/2023 cũng là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, từ 01/7/2023, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bọ xã già yếu như sau:

Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

- Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 - dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

Do đó, các đối tượng cụ thể được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng làm tròn số như sau:

- Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng/người.

- Các chức danh còn lại: 2,817 triệu đồng/tháng/người.

3. Vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành

Chính sách mới cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 là hàng loạt các Thông tư của các Bộ về chuyên ngành thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường cùng công tác dân tộc có hiệu lực hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Cụ thể như sau:

3.1 Công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

Công chức này được hướng dẫn chi tiết vị trí việc làm tại Thông tư 01/2023/TT-UBDT. Theo đó, công chức này gồm các vị trí việc làm sau đây:

- Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc tương ứng với ngạch công chức chuyên viên cao cấp tại cấp Trung ương.

- Chuyên viên chính về công tác dân tộc tương ứng với ngạch công chức là chuyên viên chính tại cấp Trung ương và cấp tỉnh.

- Chuyên viên về công tác dân tộc tương ứng với ngạch công chức chuyên viên tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Hàng loạt Thông tư về vị trí việc làm công chức có hiệu lực từ tháng 9/2023 Hàng loạt Thông tư về vị trí việc làm công chức có hiệu lực từ tháng 9/2023 (Ảnh minh hoạ)

3.2 Công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông

Chính sách mới cán bộ công chức có hiệu lực tháng 9/2023 là hai Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành là Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT. Trong đó:

- Thông tư số 08 quy định về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Gồm các chức danh sau đây:

+ Vị trí việc làm Hội đồng quản lý: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập:

 • Tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục và tổ chức tương đương với Tổng cục thuộc Bộ, Cục và tổ chức tương đương Cục thuộc Bộ, Cục và tổ chức tương đương Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.
 • Cơ quan thuộc Chính phủ; Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 • Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư 09 về công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông, gồm các chuyên ngành:

 • Quản lý báo chí;
 • Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
 • Quản lý thông tin đối ngoại;
 • Quản lý thông tin cơ sở;
 • Quản lý xuất bản, in và phát hành;
 • Quản lý bưu chính; quản lý viễn thông;
 • Quản lý tần số vô tuyến điện;
 • Quản lý công nghệ thông tin gồm: Công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số;
 • Quản lý giao dịch điện tử;
 • An toàn thông tin mạng.

3.3 Công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ

Đối tượng này được quy định cụ thể tại Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN. Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ gồm 10 nhóm với 31 vị trí việc làm gồm:

 • Nhóm Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
 • Nhóm Quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ
 • Nhóm Phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm cả phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ)
 • Nhóm Quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử
 • Nhóm Quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân
 • Nhóm Quản lý hoạt động tiêu chuẩn hóa
 • Nhóm Sở hữu trí tuệ
 • Nhóm Quản lý hoạt động đo lường
 • Nhóm Quản lý đánh giá hợp chuẩn và hợp quy
 • Nhóm Kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3.4 Công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Hướng dẫn vị trí việc làm của công chức này được nêu tại Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT. Cụ thể:

- Có 33 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Có 20 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Danh mục cụ thể xem chi tiết tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05 này.

Loading...