Chính sách mới nổi bật về cán bộ, công chức có hiệu lực tháng 12/2023

Chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 12/2023 gồm các quy định hướng dẫn về vị trí việc làm, tăng trợ cấp cho quân nhân đã xuất ngũ… Tất cả sẽ được tổng hợp trong bài viết dưới đây.

1. Hướng dẫn nhiều vị trí việc làm của công chức, viên chức

Từ ngày 01/7/2024, khi cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xây dựng các bảng lương mới và được xếp lương theo vị trí việc làm. Do đó, các Bộ hiện đã và đang ban hành nhiều văn bản hướng dẫn vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tháng 12/2023 là tháng có nhiều Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức có hiệu lực, gồm:

Số hiệu Thông tư

Hướng dẫn vị trí việc làm

Ngày có hiệu lực

20/2023/TT-BGDĐT

Viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập

16/12/2023

19/2023/TT-BGDĐT

Viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

16/12/2023

19/2023/TT-BYT

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

22/12/2023

01/2023/TT-TTCP

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

18/12/2023

11/2023/TT-BLĐTBXH

Lãnh đạo, quản lý và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

05/12/2023

11/2023/TT-BXD

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng

05/12/2023

10/2023/TT-BXD

Lãnh đạo, quản lý và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

05/12/2023

10/2023/TT-BLĐTBXH

Công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công

05/12/2023

 

2. Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ, thôi việc

Đây là một trong những chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 12/2023 đáng chú ý nhất. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 82/2023/TT-BQP điều chỉnh tăng trợ cấp cho đối tượng: Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trong đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ, sẽ tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 cho các đối tượng này theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng 6/2023 x 1,125

Lưu ý: Mặc dù 19/12/2023, Thông tư 82 mới có hiệu lực nhưng mức tăng trợ cấp này đã được áp dụng từ tháng 7/2023.

Sau khi điều chỉnh, mức trợ cấp hằng tháng là:

 • Từ đủ 15 năm - dưới 16 năm: 2.285.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 16 năm - dưới 17 năm: 2.388.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 17 năm - dưới 18 năm: 2.494.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 18 năm - dưới 19 năm: 2.598.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 19 năm - dưới 20 năm: 2.700.000 đồng/tháng.

Riêng trường hợp đã được quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng kể từ 19/12/2023 thì tiếp tục thực hiên cách tính, mức điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo các văn bản ban hành trước 19/12/2023.

 

Chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 12/2023 đáng chú ý Chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 12/2023 (Ảnh minh họa)

3. Xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp lương cho viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập tại Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có mã số V.07.06.16, phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc một trong các chuyên ngành: Đào tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe trở lên.

Đồng thời, đối tượng này phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Viên chức này được áp dụng hệ số lương của viên chức A0, có hệ số lương từ 2,1 - 4,89 tương ứng với mức lương như sau:

Bậc lương

Hệ số lương

Mức lương được hưởng

Bậc 1

2,1

3.780.000 đồng/tháng

Bậc 2

2,41

4.338.000 đồng/tháng

Bậc 3

2,72

4.896.000 đồng/tháng

Bậc 4

3,03

5.454.000 đồng/tháng

Bậc 5

3,34

6.012.000 đồng/tháng

Bậc 6

3,65

6.570.000 đồng/tháng

Bậc 7

3,96

7.128.000 đồng/tháng

Bậc 8

4,27

7.686.000 đồng/tháng

Bậc 9

4,58

8.244.000 đồng/tháng

Bậc 10

4,89

8.802.000 đồng/tháng

4. Chương trình bồi dưỡng chức danh giáo dục nghề nghiệp

Có hiệu lực từ 15/12/2023, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 12/2023/TT-BLĐTBXH với thời gian bồi dưỡng là:

240 giờ gồm 06 tuần x 5 ngày/tuần x 8 giờ/ngày.

Trong đó:

 • Lý thuyết: 96 giờ với mỗi giờ học là 45 phút.
 • Thực hành, bài tập, thảo luận: 132 giờ với mỗi giờ học là 60 phút.
 • Kiểm tra: 12 giờ với mỗi giờ là 60 phút.

Chương trình này gồm 11 chuyên đề, gồm 03 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung.
 • Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
 

Giáo viên nghề phải bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 240 giờ Giáo viên nghề phải bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 240 giờ (Ảnh minh họa)

5. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 12/2023 cuối cùng là Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số 18/2023/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 12/12/2023.

Theo đó, việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ gồm các công việc:

- Quản lý sức khỏe: Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ và phân loại sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý.

- Khám bệnh, cấp cứu, điều trị ngoại trú, nội trú, chuyển tuyến hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ; điều trị, xử lý kịp thời diễn biến bệnh mãn tính cho cán bộ điều trị ngoại trú; thăm khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe tại nhà/cơ quan tùy theo từng đối tượng quản lý.

- Khám phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý…

Loading...