Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023

Tháng 9/2023 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt quy định mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đây là các chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023 đáng được quan tâm.

1. Lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ học nghề đến 2 triệu đồng

Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 10 Thông tư 52/2023/TT-BTC nêu rõ, lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nếu đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống bằng mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học. Mỗi người lao động chri được hỗ trợ 01 lần.

Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận với nhau.

Thông tư 52/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023.

Cơ chế hỗ trợ lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ chế hỗ trợ lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh minh họa)

2. Chế độ lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Đây là một nội dung mới nổi bật được quy định tại Thông tư 23/2023/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT quy định về chế độ lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không như sau:

- Nhân viên hàng không được áp dụng chế độ lao động đặc thù theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật hàng không dân dụng.

- Người sử dụng lao động không được bố trí nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động hoặc chấp hành xong hình phạt trong vụ án hình sự vào làm việc tại các chức danh nhân viên hàng không trong thời hạn 05 năm kể từ các thời điểm sau:

  • Kể từ khi có quyết định xử lý kỷ luật lao động có hiệu lực đối với các vi phạm: Vi phạm các quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; sử dụng hoặc dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích trái phép.
  • Kể từ khi được xóa án tích trong vụ án hình sự.
Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023
Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023 (Ảnh minh họa)

3. 8 trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay công việc

Đây tiếp tục là một nội dung đáng chú khác tại Thông tư 23/2023/TT-BGTVT. Theo đó, việc tạm đình chỉ ngay công việc là một hình thức xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Tuy nhiên, việc bị tạm đình chỉ ngay công việc sẽ không được thay thế hình thức xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật Lao động.

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT, nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay công việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Vi phạm quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không.

(2) Bị điều tra, khởi tố trong vụ án hình sự.

(3) Tự ý bỏ vị trí làm việc.

(4) Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu/hơi thở khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

(5) Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân.

(6) Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển người, tài sản, hàng hóa trái phép;

(7) Sử dụng hoặc dương tính với chất ma túy hoặc chất kích thích trái phép.

(8) Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.

Việc tạm đình chỉ ngay được người sử dụng lao động/người được ủy quyền thực hiện bằng lời nói tại thời điểm phát hiện nhân viên hàng không có hành vi vi phạm.

Sau khi tạm đình chỉ bằng lời nói, người sử dụng lao động/người được ủy quyền có thời hạn 48 giờ để ra quyết định tạm đình chỉ, trong đó nêu rõ thời hạn tạm đình chỉ.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày tính kể từ thời điểm thực hiện bằng lời nói.

Loading...