Công chức thuế: Tiêu chuẩn, xếp lương thế nào?

Thuế là một trong những ngành nghề đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày. Vậy tiêu chuẩn tuyển dụng công chức thuế như thế nào? Đối tượng này được xếp lương ra sao?

Công chức thuế phải đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo thế nào?

Hiện quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của công chức thuế đang được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ban hành ngày 03/6/2022. Theo đó, công chức chuyên ngành thuế gồm các chức danh và mã số ngạch nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 29 như sau:

- Kiểm tra viên cao cấp thuế có mã số 06.036

- Kiểm tra viên chính thuế có mã số 06.037

- Kiểm tra viên thuế có mã số 06.038

- Kiểm tra viên trung cấp thuế có mã số 06.039

- Nhân viên thuế có mã số 06.040

Với từng ngạch công chức khác nhau thì yêu cầu về trình độ đào tạo cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

Ngạch

Tiêu chuẩn

Kiểm tra viên cao cấp thuế

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm trở lên.

- Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị, hành chính/giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với công chức chuyên viên cao cấp hoặc tốt nghiệp cao đẳng lý luận chính trị, hành chính.

Kiểm tra viên chính thuế

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với ngạch chuyên viên chính hoặc tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, hành chính.

Kiểm tra viên thuế

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với công chức ngạch chuyên viên.

Kiểm tra viên trung cấp thuế

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm.

Nhân viên thuế

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm.

Có thể thấy, so với quy định cũ, công chức thuế hiện không còn phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu vị trí đó yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì công chức thuế đó phải thực hiện được theo yêu cầu này.

 

cong chuc thue

Xếp lương công chức thuế như thế nào?

Công chức thuế hiện đang được xếp lương theo quy định tại Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC như sau:

Ngạch

Xếp lương theo ngạch

Hệ số lương

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Loại A3, nhóm A3.1

6,2 - 8,0

Kiểm tra viên chính thuế

Loại A2, nhóm A2.1

4,4 - 6,78

Kiểm tra viên thuế

Loại A1

2,34 - 4,98

Kiểm tra viên trung cấp thuế

Loại A0

2,10 - 4,89

Nhân viên thuế

loại B

1,86 - 4,06

Trong đó, lương đối tượng này được tính theo công thức:

Lương công chức thuế = Hệ số x Lương cơ sở

- Hệ số đã nêu ở bảng trên.

- Lương cơ sở: Trong năm 2022 này, do chủ trương không tăng lương cơ sở nên vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, lương công chức thuế được thể hiện bằng những ảnh dưới đây:

 

cong chuc thue
Loading...