Công chức, viên chức chú ý: 3 chính sách mới có hiệu lực tháng 4

Tháng 4/2022 là tháng có nhiều chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức. Dưới đây là chi tiết các chính sách này.

1. Lương công chức quản lý thị trường lên đến gần 12 triệu đồng

So với quy định cũ tại Thông tư 09/2018/TT-BCT, Thông tư 02/2022 đã quy định cụ thể mã số ngạch công chức Quản lý thị trường. Cụ thể:

- Kiểm soát viên cao cấp thị trường có mã số 21.187

- Kiểm soát viên chính thị trường có mã số 21.188

- Kiểm soát viên thị trường có mã số 21.289

- Kiểm soát viên trung cấp thị trường có mã số 21.190.

Theo đó, từ 01/4/2022 này - thời điểm Thông tư 02/2022/TT-BCT chính thức có hiệu lực, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của công chức quản lý thị trường cũng thay đổi. Cụ thể, không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học với công chức quản lý thị trường.

Đồng thời, Thông tư 02 cũng hướng dẫn cách xếp lương của công chức quản lý thị trường như sau:

chinh sach moi ve cong chuc vien chuc co hieu luc thang 4/2022

  •  
  •  
  •  
  •  

chinh sach moi ve cong chuc vien chuc co hieu luc thang 4/2022

2. Giảng viên đại học công lập được bổ nhiệm dễ dàng hơn

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ 19/4/2022 và sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 về mã số, tiêu chuẩn, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm.

- Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 về mã số, tiêu chuẩn, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, so với 02 Thông tư cũ, Thông tư 04/2022 đã sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau:

Đối tượng

Quy định cũ

Quy định mới

Viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm

Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng III

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính hạng II

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp hạng I

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuan chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Giảng viên hạng III

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Giảng viên chính hạng II

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Giảng viên cao cấp hạng I

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)

Căn cứ bảng này, có thể thấy, theo quy định trước đây, giảng viên của hạng nào bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của hạng tương ứng. Điều này khiến giảng viên mỗi lần thăng hạng đều phải đi học và bổ sung chứng chỉ mới phù hợp với hạng mới.

Tuy nhiên, từ ngày 19/4/2022 này, giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học sẽ chỉ cần có thống nhất một loại chứng chỉ bồi dưỡng tương ứng với cấp học mà không phải với từng hạng như trước đây.

3. Chế độ cho công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc

Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc sẽ được hưởng các chế độ, chính sách nêu tại Điều 3 Nghị định 19/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2022 gồm:

- Chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ khác (nếu có).

- Trợ cấp một lần: Mỗi năm công tác được nhận 01 tháng lương của tháng liền kề trước khi thôi việc.

Riêng với công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc về địa phương trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực của quyết định thôi việc như sau:

- Được tuyển dụng vào cơ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Hưởng chế độ chuyển ngành, hoàn trả trợ cấp một lần, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (đã nhận).

- Tuyển dụng vào doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Hoàn trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (đã nhận).

Trong đó, chế độ với công chức, viên chức quốc phòng chuyển ngành được thực hiện như sau:

- Ưu tiên bố trí việc làm phù hợp và đào tạo ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật, kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp công việc đảm nhiệm.

- Miễn thi, xét tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ trước khi phục vụ trong quân đội hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Được xếp, hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực...

Loading...