Điều kiện dự thi công chức năm nay được quy định thế nào?

Để được đứng trong hàng ngũ công chức, người dự thi phải đáp ứng một số điều kiện nêu tại Luật Cán bộ, công chức. Hiện nay, những điều kiện đó được quy định cụ thể như thế nào?
Phải đáp ứng điều kiện nào để được dự thi công chức?

Theo quy định tại Điều 35 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Do đó, Luật này quy định, người có đủ các điều kiện dưới đây mới được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Trong đó, theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, các điều kiện khác phải không được trái quy định của pháp luật và không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ,  trường công lập, trường ngoài công lập.

Đặc biệt, những yêu cầu này phải dựa trên cơ sở bản mô tả công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, kỹ năng… của ngạch công chức dự tuyển và phải báo cáo với cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng (Điều 1 Thông tư 13/2010 của Bộ Nội vụ).

Đồng thời, để được thi tuyển công chức, người dự tuyển phải không thuộc các trường hợp sau:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính…

Sắp tới sẽ “siết chặt” hơn khi muốn dự thi công chức?

Hiện nay, để dự thi công chức, người dự thi phải trải qua 02 vòng theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 03 phần: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Dù vậy, không phải trường hợp nào cũng phải thực hiện đầy đủ cả 03 phần này. Có một số trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học;

- Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết. Việc quyết định thi bằng hình thức nào do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Tuy nhiên, sắp tới đây, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, để thống nhất giữa các quy định, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, dự kiến sẽ thay thế Nghị định 24/2010 và các văn bản liên quan.

Theo đó, về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, khoản 2 Điều 4 dự thảo quy định, nếu người dự thi đã thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học tương ứng yêu cầu của ngạch công chức thì không cần phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Đồng thời, trong vòng thi thứ 2, ngoài hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết như quy định hiện nay, dự thảo còn bổ sung thêm hình thức “kết hợp cả thi viết và phỏng vấn”.

Kéo theo đó, thang điểm cũng có sự thay đổi. Nếu hiện tại thi phỏng vấn hoặc thi viết thì thang điểm là 100. Nhưng nếu dự thảo được thông qua, việc thi tuyển công chức sử dụng hình thức cả phỏng vấn và thi viết thì thang điểm của mỗi hình thức là 50 điểm, đảm bảo tổng điểm thi là 100.

Không chỉ vậy, tại Điều 10 của dự thảo có nêu rõ:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trình Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện

Quy định này hoàn toàn đồng nhất với nội dung đổi mới công tác tuyển dụng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 26 năm 2018 và Điều 39 Luật Cán bộ công chức năm 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.

Như vậy, việc kiểm định đầu vào sẽ được thực hiện từ 01/7/2019 khi Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực. Do đó, có thể thấy, sắp tới đây, điều kiện dự thi công chức sẽ được “siết chặt” hơn nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch, thực chất trong tuyển dụng công chức.

Loading...