Hồ sơ thi viên chức giáo viên 2021 gồm những gì?

1. Hồ sơ thi viên chức 2021 gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong thời hạn 30 ngày khi được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

2. Hồ sơ thi viên chức giáo viên 2021

 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bản sao chứng thực); Nếu do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP nêu rõ:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm Nghị định này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu hoặc gửi qua đường bưu chính

Hồ sơ thi tuyển viên chức giáo viên 2021

4. Lịch thi viên chức 2021

Theo quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyể dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập... như sau:

UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 3.960 chỉ tiêu

a) Vị trí giáo viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 3.674 người, trong đó:

 • Giáo viên THCS hạng III: 1.161 người
 • Giáo viên Tiểu học hạng IV: 1.723 người
 • Giáo viên Mầm non hạng IV: 790 người

b) Vị trí Nhân viên. Chỉ tiêu tuyển dụng 286 người, trong đó:

 • Nhân viên Thư viện trường THCS: 66 người
 • Nhân viên Thư viện trường tiểu học: 100 người
 • Nhân viên Văn thư trường THCS: 76 người
 • Nhân viên Văn thư trường tiểu học: 44 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

 • Thời gian: sẽ thông báo sau.
 • Địa điểm: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Lưu ý: Thời gian thi công chức còn phụ thuộc vào các tỉnh, địa phương khác nhau, do các lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Loading...