Học chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án?

Bà Lê Thị Mai Linh học Lâm nghiệp, chuyên ngành thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất. Bà hỏi, chuyên ngành này có được xem như chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình không và có được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án lĩnh vực xây dựng công trình không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với chuyên ngành thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất không phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực quản lý dự án.

Trường hợp bà có nhu cầu thực hiện thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bà cần hoàn thiện 1 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Do chuyên ngành đào tạo của bà là thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất nhưng lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của bà là quản lý dự án. Do đó, để được đánh giá về chuyên môn phù hợp, hồ sơ cần kèm theo bảng điểm tốt nghiệp đại học, trong đó có nội dung các môn học và đồ án môn học của bà, nộp về cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề làm cơ sở để kiểm tra đánh giá.

Loading...