Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức dự thi 'vượt vũ môn'

Ngày 25/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

 

Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi 'vượt vũ môn' - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.

 Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Hội đồng thi; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; thành viên Hội đồng, Ban giám sát, Ban coi thi, Tổ giúp việc Hội đồng và hơn 1.200 thí sinh.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" quy định: “Chỉ bổ nhiệm chức danh chuyên gia, chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và người đứng đầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh”.

Vì vậy, việc thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức hành chính đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi 'vượt vũ môn' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ thi, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, từ việc thành lập Hội đồng thi, nội dung, phương pháp tổ chức kỳ thi, lựa chọn địa điểm và cơ sở vật chất cho kỳ thi.

Bảo đảm an toàn, an ninh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung chuẩn bị và tổ chức một kỳ thi đổi mới, khách quan, công tâm, công bằng, công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả, thiết thực, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi, Tổ giúp việc của Hội đồng thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, thực hiện đầy đủ quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra minh bạch, công bằng, nghiêm túc, khách quan, an toàn. 

Đối với thí sinh tham dự kỳ thi, Bộ trưởng đề nghị cần nỗ lực, cố gắng, vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt các môn thi; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế thi.

Kỳ thi năm nay có tổng số 1.201 cán bộ, công chức, viên chức tham dự, trong đó, khối cơ quan Trung ương có 602 người; khối địa phương có 599 người./.

Loading...