KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về báo cáo, vai trò của báo cáo trong công việc và dự án. Nhu cầu của người đọc và người viết báo cáo.
 • Nhận biết được các lỗi thường gặp trong báo cáo. Biết được các loại cấu trúc của báo cáo, để chuẩn bị thông tin cần thiết phục vụ cho báo cáo.
 • Biết cách viết các báo cáo chuyên nghiệp
   
Lợi ích của khóa học Lợi ích của khóa học

Ai phù hợp với khóa học

Ai phù hợp với khóa học Ai phù hợp với khóa học
 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp, các nhân viên cần viết báo cáo.
 • Những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng viết báo cáo.
   
Nội dung khóa học
 • Lợi ích của viết báo cáo chuyên nghiệp
 • Cấu trúc của một báo cáo
 • Kỹ năng viết báo cáo
 • Thảo luận các mẫu báo cáo hiện tại của doanh nghiệp
 • Đánh giá và tổng kết chương trình
   
Văn bằng
Phương pháp
 • Tích cực, linh hoạt
 • Thảo luận, Hỏi - đáp
 • Đào tạo tích hợp (online + offline)…..
Tôi muốn đăng ký khóa học?
Lịch khai giảng

Khai giảng: liên tục

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: Ngoài giờ hành chính

' Điện thoại: 0971.038.669

Giờ Phút Giây
Đăng ký khóa học

Đăng ký trước khai giảng 7 ngày để được nhận bộ tài liệu và dụng cụ học tập

Các khóa học khác

Loading...