Không còn chính sách đặc thù, công chức nhận thêm khoản tiền mới từ 01/7/2024?

Đã bước sang năm 2024, hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Vậy công chức được hưởng thêm khoản tiền mới từ 01/7/2024 như thế nào?

Từ 01/7/2024, công chức không còn chính sách đặc thù?

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ 01/7/2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tổng thể tiền lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, Điều 3 Nghị quyết 104 cũng nêu rõ về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập đặc thù được thực hiện theo hai giai đoạn: Từ đầu năm 2024 (01/01/2024) đến hết ngày 30/6/2024 và từ 01/7/2024 trở đi. Cụ thể:

Từ 01/01/2024 - hết 30/6/2024:

- Tiếp tục tính tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù áp dụng cho các đối tượng được hưởng cơ chế đặc thù nhưng đảm bảo không vượt quá tiền lương, thu nhập tăng thêm của tháng 12/2023.

- Khi tính tiền lương, thu nhập tăng thêm hằng tháng không gồm tiền lương, thu nhập tăng thêm do điều chỉnh số số lương ngạch, bậc khi công chức nâng ngạch, nâng bậc năm 2024.

- Sau khi tính theo nguyên tắc trên mà tiền lương, thu nhập tăng thêm 2024 theo cơ chế đặc thù hấp hơn tiền lương theo quy định chung thì thưc hiện tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ tiền lương đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này.

Từ 01/7/2024 trở đi

Sau thời điểm cải cách tổng thể chính sách tiền lương, Quốc hội quyết định bãi bỏ tất cả các chế độ thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính mà thay vào đó sẽ áp dụng tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Đồng thời cũng không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài sản đặc dù của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

Như vậy, khi cải cách tiền lương xảy ra, cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng chế độ đặc thù sẽ không còn được hưởng nữa mà thay vào đó sẽ hưởng chế độ tiền lương chung như các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khác.

 

Lương công chức từ 01/7/2024 có thểm khoản tiền nào không? Lương công chức từ 01/7/2024 có thểm khoản tiền nào không? (Ảnh minh họa)

Công chức được hưởng thêm khoản tiền mới từ 01/7/2024?

Mặc dù không còn được hưởng chế độ, chính sách đặc thù nhưng công chức được hưởng thêm khoản tiền mới từ 01/7/2024 gồm:

- Bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Đây là điểm đáng chú ý nhất trong chính sách cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, cơ cấu thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là lương, phụ cấp, các khoản thu ngoài lương… Trong khi đó, theo tinh thần của Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, cơ cấu thu nhập của công chức như sau:

Cơ cấu thu nhập = Tiền lương cơ bản (chiếm khoảng 70%) + phụ cấp (chiếm khoảng 30%) + tiền thưởng (chiếm khoảng 10% không bao gồm phụ cấp)

Như vậy, về cơ bản thì thu nhập của công chức khi cải cách tiền lương sẽ được bổ sung thêm tiền lương (nằm ngoài các khoản tiền lương cơ bản và phụ cấp) chiếm 10% tổng thu nhập của công chức mà không nằm trong tiền lương hay phụ cấp.

Tuy nhiên, đối tượng được hưởng, nguyên tắc hưởng tiền thưởng thì hiện chưa có hướng dẫn, bạn đọc cần chờ hướng dẫn chi tiết sau của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng bảng lương mới bằng số tiền cụ thể đảm bảo không thấp hơn tương quan tiền lương hiện hưởng: Theo đó, thay vì trả lương theo các bảng lương căn cứ vào hệ số và mức lương cơ sở thì từ 01/7/2024 mà chính thức bãi bỏ hệ số, mức lương cơ sở nên sẽ xây dựng các bảng lương mới bằng con số cụ thể.

Trong đó, việc xây dựng bảng lương mới phải đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn tiền lương hiện hưởng (nội dung được khẳng định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW).

- Tiếp tục tăng lương 7%/năm từ 2025: Đây là thông tin mới nhất tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Theo đó, từ năm 2025, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương tại các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm nhằm bù trượt giá cũng như cải thiện mức tăng trưởng GDP của nước ta.

Loading...