Lương công chức 2023 sắp tăng mạnh sau 4 năm "đứng im"

Ngày 11/11/2022, sau nhiều lần thảo luận, Quốc hội đã thống nhất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 cho cán bộ, công chức, viên chức. Vậy lương cơ sở tăng bao nhiêu? Khi lương cơ sở tăng, lương công chức sẽ thế nào?

Lương công chức 2023 sẽ tăng từ thời điểm nào?

Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp tục bị lùi đến thời điểm thích hợp. Do đó, để tương quan giữa lương của khu vực doanh nghiệp và khu vực nhà nước được cân bằng, các đại biểu đề xuất sẽ điều chỉnh theo hướng tăng lương cơ sở cho các đối tượng này.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã có ý kiến đề xuất phương án tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng đã áp dụng từ 01/7/2019 đến nay. Và thời gian dự kiến áp dụng mức lương cơ sở mới là từ 01/7/2023.

Đến phiên họp ngày 11/11/2022 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Đồng thời, vì chưa cải cách tiền lương và chỉ tăng lương cơ sở nên lương công chức vẫn áp dụng theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì kéo theo đó lương công chức 2023 cũng tăng theo từ ngày 01/7/2023.

 

Bảng lương công chức 2023 khi lương cơ sở tăng thế nào?

 

Như phân tích ở trên, khi lương cơ sở của công chức tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì từ 01/7/2023, lương công chức vẫn được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Lương cơ sở + Phụ cấp - tiền đóng bảo hiểm xã hội, công đoàn

Trong đó:

Hệ số lương của công chức vẫn đang thực hiện theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP với các ngạch công chức loại A3 (gồm hai nhóm là A3.1, A3.2); công chức loại A2, công chức loại A1, công chức loại A0, công chức loại B và công chức loại C (gồm C1, C2 và C3).

Với các ngạch nêu trên, hệ số lương cao nhất là 8,0 thuộc về công chức loại A3 nhóm 1 (Công chức A3.1) và hệ số lương thấp nhất là 1,35 thuộc về công chức loại C nhóm 3 (C3).

Lương cơ sở: Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng từ 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, từ 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8% so với mức lương hiện hưởng).

Do đó, mức lương cao nhất của công chức sẽ là 14,4 triệu đồng/tháng (hiện nay mức lương cao nhất của công chức đang áp dụng là 11,92 triệu đồng/tháng); lương thấp nhất của công chức sẽ là 2,43 triệu đồng/tháng (hiện nay, mức lương thấp nhất của công chức là khoảng 2,01 triệu đồng/tháng).

Đồng thời, công chức hiện đang hưởng phụ cấp theo hai cách tính:

- Phụ cấp tính theo lương cơ sở thông qua công thức:

Phụ cấp = Lương cơ sở x hệ số phụ cấp được hưởng

Loại phụ cấp này gồm phụ cấp độc hại, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động…

- Phụ cấp tính theo tỷ lệ % thông qua công thức:

Phụ cấp = (Lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Loại công thức này gồm phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề…

Dù phụ cấp được tính theo công thức nào thì khi lương cơ sở tăng cũng đồng thời kéo theo mức phụ cấp tăng.

Và mức tăng cũng tương đương với mức tăng của mức lương cơ sở đồng nghĩa lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với hiện nay) thì lương công chức cũng sẽ tăng tương ứng (20,8%) so với mức lương đang hưởng hiện nay.

luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023
luong cong chuc 2023

(Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Sau nhiều lần trễ hẹn tăng lương cơ sở cho công chức thì sắp tới đây, công chức trên cả nước sẽ đón nhận tin vui về việc tăng thêm thu nhập từ 01/7/2023.

Loading...