Lương công chức, viên chức tăng 30% từ 1/7/2024

Theo Nghị quyết 58/2023/QH15, lương cơ sở của công chức, viên chức được nâng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương này áp dụng cho 9 đối tượng, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Dự kiến, lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%.

Đăng ký tham gia lớp QLNN tại: http://ldp.ink/1tKId

Loading...