Lương, phụ cấp công chức năm 2021 sẽ thế nào khi lùi cải cách?

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với ý kiến sẽ lùi cải cách tiền lương đến 01/7/2022. Vậy khi lùi cải cách tiền lương, lương, phụ cấp công chức trong năm 2021 sẽ thế nào?


Năm 2021, lương công chức vẫn tính theo mức lương cơ sở?

Tại Hội nghị Trung ương 13 diễn ra vào ngày 09/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng trong đó nổi bật là đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 01/7/2022 thay vì từ năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW.

Cụ thể, tại Nghị quyết 27, Bộ Chính trị nêu rõ, từ năm 2021, sẽ xây dựng 05 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương; không áp dụng lương công chức với nhân viên thừa hành, phục vụ…

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 27 này, từ năm 2021, lương công chức được tính theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ theo nguyên tắc: Giữ chức vụ nào được hưởng lương của chức vụ đó, cùng mức độ phức tạp công việc được hưởng lương như nhau…

Với những sự thay đổi này, hứa hẹn năm 2021, việc xếp lương công chức sẽ thực chất hơn, đúng với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng cụ thể gắn với vị trí việc làm của đối tượng đó.

Tuy nhiên, do cải cách tiền lương đã được chính thức lùi đến thời điểm năm 2022 nên những thay đổi về cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 cũng đồng thời bị lùi lại đến thời điểm 01/7/2022. Do đó, mức lương cơ sở trong năm 2021 vẫn chưa được bãi bỏ.

Đồng nghĩa với đó là từ năm 2021, cách tính lương công chức vẫn được thực hiện theo công thức đang áp dụng hiện nay là:

Lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương

Vẫn giữ mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng?

Mỗi năm, mức lương cơ sở của công chức thông thường đều thay đổi theo hướng tăng dần. Trước đó, dự kiến từ 01/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14).

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp từ đầu năm 2020 khiến tình hình kinh tế, xã hội nước ta gặp khá nhiều khó khăn, thử thách.

Bởi vậy, tại Nghị quyết số 122/2020/QH14, Quốc hội đã thông qua đề nghị chưa tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, nếu năm 2021 không có thông báo mới thì rất có thể công chức vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Khi đó, lương và phụ cấp tính theo lương, theo mức lương cơ sở cũng như các khoản thu nhập khác của công chức vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Có thể kể đến một số khoản như sau:

- Lương công chức: Dao động từ 2,0115 - 14,9 triệu đồng/tháng tùy vào từng đối tượng công chức khác nhau;

- Phụ cấp theo lương của công chức: Có thể kể đến các khoản phụ cấp như phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm công việc…

- Các khoản thu nhập khác của công chức: Lương hưu, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau sinh, mức khen thưởng của Đảng viên, tiền thưởng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen…

Loading...