Quan trọng: Chính sách mới về trợ cấp từ tháng 9/2023

Tháng 9 là thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách mới quan trọng về trợ cấp, phụ cấp. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục để tìm hiểu cụ thể hơn các chính sách mới về trợ cấp tháng từ tháng 9/2023

Hướng dẫn tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Thông tư 11/2023/TT-BNV về điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ chính hức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Trong đó, mức tăng trợ cấp hằng tháng đối với các bộ xã già yếu theo Thông tư này đã được áp dụng từ ngày 01/7/2023. Cụ thể:

Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125

Theo đó, sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh như sau:

  • Nếu mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng
  • Nếu có mức hưởng từ 2,7 - dưới 03 triệu đồng/người/tháng: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Thông tư 11 cũng quy định rõ đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT, cụ thể gồm:

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Phó Bí thư;

- Phó Chủ tịch;

- Thường trực Đảng ủy;

- Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân;

- Thư ký Hội đồng nhân dân xã;

- Xã đội trưởng;

- Trưởng công an xã…

Chính sách mới về trợ cấp từ tháng 9/2023 Chính sách mới về trợ cấp tháng từ tháng 9/2023 (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn mức tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công

Ngày 05/9/2023, Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2021/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung quan trọng.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp cho người có công theo hướng tăng mạnh từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (áp dụng từ 01/7/2023). Trong đó:

  • Mức chuẩn được sử dụng để làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
  • Các mức quy định theo mức chuẩn này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Ngoài ra, từ ngày ngày 05/9/2023 sẽ áp dụng chế độ tặng quà đối với các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người có công và gia đình người có công như sau:

- Quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

  • Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 05 triệu đồng/tập thể, hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.
  • Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

- Quà tặng của lãnh đạo bộ, cơ quan Trung ương:

  • Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 03 triệu đồng/tập thể; hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.
  • Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.
Loading...