Thủ tục nhận trợ cấp, lương hưu của cán bộ xã năm 2021

Lương hưu, trợ cấp hàng tháng là một trong những chế độ, chính sách với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung trong đó có cán bộ xã nói riêng. Dưới đây là toàn bộ thủ tục để đối tượng này nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Khi nào cán bộ xã được nhận lương hưu hàng tháng?

Theo định nghĩa nêu tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức, cán bộ xã là:

Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội

Trong đó, cán bộ xã được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động. Do đó, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cán bộ xã sẽ được hưởng lương hưu khi có:

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019;

- Có đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Mức lương hưu được tính theo Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu của nam là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm BHXH thì cộng thêm 2%, tối đa là 75%; Của nữ là 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

 

Thủ tục nhận trợ cấp, lương hưu của cán bộ xã năm 2021
Cán bộ xã nhận trợ cấp, lương hưu hàng tháng theo thủ tục nào? (Ảnh minh họa)

 

Thủ tục nhận trợ cấp, lương hưu của cán bộ xã năm 2021

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ xã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo thủ tục sau đây:

1/ Thành phần hồ sơ

Người đang tham gia BHXH bắt buộc:

- Sổ BHXH;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP hoặc bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động - Bản chính hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp - bản sao (nếu có).

- Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực - Bản chính (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP) nếu có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại nơi có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Người đang tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH:

- Sổ BHXH;

- Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có).

- Nếu đang chấp hành hình phạt từ 01/01/2016 trở đi thì có thêm bản chính Giấy ủy quyền. Đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ 01/01/1995 - trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc Quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

- Xuất cảnh trái phép trở về: Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.

- Mất tích trở về: Bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực - nếu có…

Người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng thì có bản chính Quyết định hoặc Giấy chứng nhận này. Nếu bị mất giấy tờ trên thì có thêm bản chính Đơn đề nghị nêu rõ lý do bị mất.

Lưu ý: Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

2/ Cách nộp hồ sơ

- Qua giao dịch điện tử

+ Đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; Nếu không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); Nếu không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

3/ Cách nhận kết quả

- Nhận hồ sơ giải quyết từ đơn vị sử dụng lao động hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua giao dịch điện tử đồng thời nhận lương hưu, trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

- Thông qua tài khoản cá nhân.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

4/ Cơ quan thực hiện

Cơ quan BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết:

- Cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH: Đang tham gia BHXH bắt buộc.

- Cơ quan BHXH nơi cư trú: Đang tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH, người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng.

5/ Thời hạn giải quyết

Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ.

6/ Kết quả nhận được

- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng hoặc Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; bản quá trình đóng BHXH.

- Thông báo về việc chi trả lương hưu trợ cấp hàng tháng.

- Thẻ BHYT.

- Tiền lương hưu, trợ cấp BHXH.

7/ Lệ phí

Không.

Loading...