Tiêu chuẩn, thủ tục thăng hạng giáo viên tiểu học

Thăng hạng giáo viên tiểu học nói riêng và thăng hạng giáo viên nói chung là vấn đề được nhiều thầy, cô giáo quan tâm. Bài viết này sẽ tổng hợp tiêu chuẩn, điều kiện cùng với trình tự, thủ tục thăng hạng cho giáo viên tiểu học.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng giáo viên tiểu học

iều kiện thăng hạng giáo viên tiểu học gồm tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT:

- Trường tiểu học có nhu cầu, Hiệu trưởng cử đi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Trước khi xét thăng hạng, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước đó.

- Có đạo đức nghề nghiệp tốt, phẩm chất chính trị; không đang trong thời hạn bị kỷ luật.

- Đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học phù hợp vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

- Đáp ứng điều kiện của giáo viên tiểu học về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với hạng sẽ xét thăng hạng.

- Đáp ứng yêu cầu thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề với hạng sẽ xét thăng hạng nêu tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT:

Thăng hạng

Điều kiện thời gian giữ hạng dưới liền kề

Hạng III lên hạng II

- Có thời gian giữ hạng III từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

- Đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng nếu:

  • Đã có bằng thạc sĩ trước khi tuyển dụng.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II.
  • Có thời gian giữ hạng III đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

Hạng II lên hạng I

Có thời gian giữ hạng II từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

2. Thủ tục thăng hạng giáo viên tiểu học

Hiện nay, giáo viên chỉ cần xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thủ tục thăng hạng giáo viên tiểu học được thực hiện như sau.

2.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 85/2023/NĐ-CP hồ sơ xét thăng hạng giáo viên tiểu học bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức (được lập trong thời gian 30 ngày trước hạn cuối nộp hồ sơ thăng hạng, có xác nhận của cơ quan viên chức đang làm việc).

- Bản nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng của Hiệu trưởng.

- Văn bản, chứng chỉ theo yêu cầu (bản sao).

- Yêu cầu khác.

 

thăng hạng giáo viên tiểu học Điều kiện, tiêu chuản thăng hạng giáo viên tiểu học (Ảnh minh hoạ)

2.2 Thủ tục thăng hạng

Tiêu chí

Xét thăng hạng

Căn cứ: Thông tư 34

Hình thức

- Từ hạng II lên hạng I: Xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký và kiểm tra, sát hạch bằng trắc nghiệm/phỏng vấn.

  • Trắc nghiệm: 60 phút với tối đa không quá 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp.
  • Phỏng vấn: Không quá 15 phút/giáo viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp

- Từ hạng III lên hạng II: Xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký.

Thang điểm

- Bài trắc nghiệm, phỏng vấn: Thang điểm 30.

- Hồ sơ chấm theo thang điểm 100 trong đó:

  • Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm.
  • Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm.

Xác định người trúng tuyển

- Có đủ hồ sơ kèm theo minh chứng.

- Xét từ hạng II lên hạng I: Đạt 100 điểm chấm hồ sơ; 15 điểm trở lên khi kiểm tra, sát hạch.

- Xét từ hạng III lên hạng II: Đạt 100 điểm chấm hồ sơ.

Lưu ý: Nếu số lượng hồ sơ đạt yêu cầu nhiều hơn chỉ tiêu thì:

- Thăng hạng II lên hạng II: Lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Căn cứ nhiệm vụ của hạng II để xét. Lấy điểm chấm minh chứng về các nhiệm vụ của hạng II mà hạng III đã làm trong 06 tháng liền kề trước khi xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Lưu ý:

- Nếu có hai người trở lên có điểm bằng nhau thì ưu tiên theo thứ tự: Giáo viên nữ => Giáo viên là người dân tộc thiểu số => Giáo viên nhiều tuổi hơn => Giáo viên có thời gian công tác nhiều hơn.

- Nếu vẫn không xác định được thì do Hiệu trưởng có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức và quyết định.

Loading...