TUYỂN SINH

Lương viên chức là bao nhiêu? Do hiện nay không cải cách tiền lương cũng như không có thông tin về việc sẽ tăng lương cơ sở nên mức lương viên chức năm 2022 vẫn được tính như các năm trước. Nghĩa ...
Loading...