TUYỂN SINH

Lịch thi dự kiến: Đợt 1: 09/12/2023 Đợt 2: 26/12/2023 Hình thức thi: trên máy tính Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân ...
Lương viên chức là bao nhiêu? Do hiện nay không cải cách tiền lương cũng như không có thông tin về việc sẽ tăng lương cơ sở nên mức lương viên chức năm 2022 vẫn được tính như các năm trước. Nghĩa ...
Loading...