Ưu tiên khi thi tuyển viên chức: Điều kiện và cộng điểm thế nào?

Đối tượng, điều kiện ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển viên chức

Hiện nay, Nghị định 115/2020/NĐ-CP đang là văn bản mới nhất quy định về việc tuyển dụng viên chức trong đó có thi tuyển viên chức. Về đối tượng, điều kiện và điểm cộng ưu tiên khi thi tuyển viên chức, Điều 6 Nghị định 115 này quy định như sau:

STT

Đối tượng, điều kiện ưu tiên cộng điểm

Số điểm cộng

1

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh.

7,5 điểm

2

- Người dân tộc thiểu số.

- Sĩ quan quân đội, công an; quân nhân chuyên nghiệp phục viên; người làm công tác cơ yếu chuyển ngành.

- Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

- Học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, chỉ huy trưởng Ban chr huy quân sự xã ngành quân sự được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký sĩ quan dự bị.

- Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

05 điểm

3

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.

- Đội viên thanh niên xung phong.

2,5 điểm

Lưu ý:

- Các đối tượng ưu tiên này được cộng điểm ưu tiên vào kết quả điểm của vòng thi thứ hai.

- Nếu người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì không được cộng điểm của tất cả các trường hợp mà chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng hai.

Như vậy, tuỳ vào từng đối tượng khác nhau, người dự thi sẽ được cộng điểm ưu tiên với đối tượng ưu tiên cao nhất theo quy định nêu trên.

 

Có nhiều người cùng điểm: Ai được ưu tiên tuyển dụng?

Việc chọn người trúng tuyển trong thi tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Điểm thi tại vòng hai của kỳ thi tuyển viên chức phải từ 50 điểm trở lên.

- Sau khi cộng điểm ưu tiên vào điểm của vòng hai, việc tuyển dụng viên chức sẽ lấy theo kết quả cao từ trên xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng.

Mặc dù quy định là thế nhưng trên thực tế không thiếu trường hợp, sau khi cộng điểm vòng hai và điểm ưu tiên thì vẫn có hai hoặc nhiều người bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm.

Nếu thuộc trường hợp đó, khoản 2 Điều 10 Nghị định 115 này đã đưa ra hướng giải quyết như sau:

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Theo đó, để tuyển dụng người trúng tuyển vào viên chức trong trường hợp này, cơ quan tuyển dụng viên chức sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Người có điểm thi vòng hai (khi chưa cộng điểm ưu tiên).

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Loading...