Hình ảnh lớp học chuyên viên

Một số hình ảnh lớp học trong khóa đào tạo "Chuyên Viên" tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục

 

 

Một số hình ảnh trong lớp học

Tập trung và nghiêm túc

>> LỊCH KHAI GIẢNG

>> THÔNG TIN KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN

>> THÔNG TIN KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Loading...