Hình ảnh lớp học chuyên viên chính

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Nhận bằng tốt nghiệp khóa học

Sự tập trung trong giờ học

Học viên thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

Một số hình ảnh lớp học khác

>> LỊCH KHAI GIẢNG

>> THÔNG TIN KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN

>> THÔNG TIN KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Loading...