CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Mới đây, với việc ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn, xếp lương công chức chuyên ngành hành chính. Vậy có gì mới trong Thông tư này so với quy định trước ...
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực dẫn đến nhiều quy định về cán bộ, công chức, viên chức thay đổi. Một trong số đó là quy trình viên chức được chuyển sang công ...
Một số hình ảnh lớp học trong khóa đào tạo "Chuyên Viên" tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục     Một số hình ảnh trong lớp học Tập trung và nghiêm túc >> ...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Nhận bằng tốt nghiệp khóa học Sự tập trung trong giờ học Học viên thực hành theo hướng dẫn của giáo ...
Loading...