CÁC KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO

Một số hình ảnh lớp học trong khóa đào tạo "Chuyên Viên" tại Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục Trao chứng chỉ sau khi tốt khiệp khóa học Một số hình ảnh trong lớp học Tập trung và ...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Nhận bằng tốt nghiệp khóa học Sự tập trung trong giờ học Học viên thực hành theo hướng dẫn của giáo ...
Loading...