ĐÀO TẠO KHÁC

CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03

THI & CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT NGÀY 11/3/2014 Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc thi và cấp chứng chỉ tin học. Chứng chỉ  tin học mới đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ thay thế cho tất cả

>> Đọc thêm
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIÊN CỨU VIÊN – NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP  NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH 2018 (Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp) Những năm gần đây, việc thi chuyển ngạch với nghiên cứu viên và nghiên cứu viên chính không được tổ chức khiến cho hàng loạt các nhà khoa học, dù điều kiện vẫn không có cơ hội để chuyển ngạch, để nâng

>> Đọc thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khóa đào tạo Quản lý chất lượng Bệnh viện Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện                 - Phòng tổ chức hành chính Bệnh viện    Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Viện Đào tạo phát triển Giáo dục năm 2019, Viện Đào tạo phát triển Giáo dục xin thông báo về việc mở

>> Đọc thêm

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ     CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ : - Học sơ cấp nghề vận hành lái máy xúc, máy ủi, máy san, máy lu, ..... - Học sơ cấp nghề vận hành máy rải thảm. - Học sơ cấp nghề vận hành lái xe nâng, máy nâng hàng. - Học sơ cấp nghề vận hành cần

>> Đọc thêm
Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Vận Hành Máy Xây Dựng

Khai giảng các lớp huấn luyện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề vận hành máy, thiết bị trong ngành xây dựng. Uy Tín – Chất Lượng           Vận hành máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu) là nghề vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tại các trạm

>> Đọc thêm
Chứng chỉ sơ cấp nghề Cắt gọt kim loại (cơ khí CNC)

Khoa đào tạo 02 ngành: Hàn cắt kim loại và Cắt gọt kim loại ở ba bậc trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. I-Mục tiêu đào tạo: 1. Về kiến thức: -     Kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, các biện pháp làm giảm cường độ lao động, tăng năng suất lao động. -     Kiến thức về kỹ thuật

>> Đọc thêm