ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG NĂM 2019 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG NĂM 2019 Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm

>> Đọc thêm
CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03

THI & CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT NGÀY 11/3/2014 Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc thi và cấp chứng chỉ tin học. Chứng chỉ  tin học mới đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ thay thế cho tất cả

>> Đọc thêm
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khóa đào tạo Quản lý chất lượng Bệnh viện Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện                 - Phòng tổ chức hành chính Bệnh viện    Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Viện Đào tạo phát triển Giáo dục năm 2019, Viện Đào tạo phát triển Giáo dục xin thông báo về việc mở

>> Đọc thêm
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019 Đây là 02 khóa học quản lý nhà nước cần thiết và cực kỳ quan trọng liên quan đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của mỗi người. Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ học viên tối đa trong quá trình học đến khi hoàn thành khóa học.

>> Đọc thêm